Iedereen die aandacht krijgt... groeit

Beer op de weg

In dit prachtige, humoristische prentenboek vertrekt Beer op een dag naar de rand van het bos en gaat op de weg zitten. Voor de andere dieren, die een beetje bezorgd om hem zijn, is het een raadsel wat hij daar precies doet. Zelf weet hij het ook niet zo goed, maar het lukt hem maar niet om zijn ogen op iets anders te richten dan op de horizon, bang voor wat komen gaat. Beer leert in het verhaal om vertrouwen in zichzelf te krijgen en zijn angst te overwinnen.

Beer op de wegIeder kind is wel eens bang of vindt het moeilijk om in zichzelf te geloven in verschillende situaties. Met dit boek worden de thema's angst en zelfvertrouwen op een laagdrempelige, luchtige manier bespreekbaar. Lesideeën bij deze titel worden na verschijning gratis aangeboden op de website van Pica.
Naar de website van Pica - Download PDF

Auteur: Chantal Meijerink-Jacobs
Illustrator: Verna Rood www.tholein.nl
Omvang: 48 pagina's
Formaat: 20 x 24 cm
Uitvoering: prentenboek in kleur
ISBN 9789077671658
Prijs: € 14,95
Verschijnt: september 2011 - Bestellen

Over de illustrator
Verna Rood is creatief coach en bezoekt voor de Stichting Tekenen voor Kinderen ziekenhuizen om aan het bed met patiëntjes tekeningen te maken.

BRRRR...... Bang!!

Daar stond ik dan met knikkende knieën, teddybeer onder de arm en grote schrikogen. Ik keek naar mijn moeder die de sleutels alvast pakte, klaar voor vertrek. Mijn hart bonsde in mijn keel en ik kreeg het afwisselend koud en warm. Het was tijd voor de wekelijkse zwemles. Zes jaar was ik en als de dood voor water. Ik zou immers kopje onder kunnen gaan en dan zou niemand mij meer kunnen redden. Ook mijn moeder niet. Geruststelling van de badjuffrouw, een vriendinnetje en zelfs mijn moeder werkten niet. Sterker nog, als ik eraan terug denk, hoorde ik ze niet eens. Ik hoorde alleen mijn eigen bange stemmetje in mijn hoofd. 'Dit gaat niet goed komen, ren weg, ga naar huis!' In plaats van naar huis te vluchten, was ik met geen stok het water in te krijgen. Ik voelde me misselijk en bleef staan waar ik stond...

Bovenstaand voorbeeld zal door menig kind en volwassene in meer of mindere mate herkenning oproepen. Uiteraard zullen de onderwerpen waarvoor de angst bestaat per persoon verschillen. Het feit dat angst herkenning oproept, is op zich zo gek nog niet. Angst is een van de meest voorkomende uitdagingen waar een kind in zijn weg naar volwassenheid mee te maken krijgt. Sterker nog, zonder angst functioneren we niet. Angst heeft immers een beschermende en gezonde functie. Zouden we deze niet hebben dan zouden we zonder uit te kijken een veel te drukke weg oversteken of slordig met gevaarlijke stoffen of situaties omgaan. Gezonde vrees voor situaties die daadwerkelijk een dreiging kunnen vormen is dus prima.
Vanwaar dan dit boek? In de jaren dat ik in het onderwijs en in mijn praktijk met kinderen werk, merk ik dat angst bij kinderen nogal eens opspeelt. Ik heb het dan over de angst zoals in mijn eigen situatie hierboven beschreven. En over angsten die wat heftiger kunnen zijn. Nu is het absoluut een feit dat kinderen die naar de basisschool gaan bevattelijker worden voor de ontwikkeling van angsten. Ze verlaten immers hun vertrouwde, relatief kleine en veilige omgeving. Deze wordt ingewisseld voor een veel grotere minder veilige situatie waar ook nog eens het een en ander van hen gevraagd wordt. Dit kan bedreigend zijn en leiden tot de ontwikkeling van angst. Doordat ik steeds meer kinderen zie in mijn praktijk die kampen met de gevolgen van angsten zoals hierboven beschreven leek het mij zeer op zijn plaats hier op een voor kinderen sprekende manier aandacht aan te besteden. 'Beer op de weg' kan dan ook een bijdrage leveren in het omgaan met angsten en vooral ook het accepteren ervan.
Het is bedoeld voor professionals in de psychosociale hulpverlening, leerkrachten en zeker ook voor ouders en opvoeders die op een laagdrempelige manier angsten met hun kind bespreekbaar willen maken. Je ervaringen delen met anderen maakt vaak al dat de angst minder heftig wordt. Je deelt de enge gedachte immers met iemand anders waardoor de gedachte zijn kracht verliest. Geen enkel kind zal angst als iets plezierigs ervaren. Het delen van dit angstige gevoel kan verlichting bieden voor kinderen die tot dusver dachten dat zij de enige waren.

Vroegtijdig signaleren en op een speelse manier met angstgevoelens omgaan, is daarom van belang. 'Beer op de weg' zal hier een bijdrage aan kunnen leveren. Ook 'Beer' heeft last van angst en durft bijna niks meer. Hij is zo bang dat hij op een dag gewoon midden op de weg gaat zitten, uit angst voor wat er komen gaat. Vos, Gans, Konijn, Vuurvliegje en anderen willen hem graag helpen. Maar uiteindelijk zal Beer het toch zelf moeten doen. Hij leert weer op eigen poten te staan met de steun van de anderen om hem heen. 'Beer op de weg' kan worden ingezet in de onderbouw en middenbouw van de basisschool. Leerkrachten, hulpverleners, ouders en opvoeders kunnen het verhaal voorlezen en aan de hand van de prenten bespreken wat het kind zelf ervaart. Het mooie is dat kinderen en zelfs volwassenen zichzelf zullen herkennen in Beer. Immers, iedereen wordt wel eens overvallen door gevoelens van angst of onzekerheid. Dat is helemaal niet erg en tot op zekere hoogte zelfs gezond. Het mooie is dat "Beer op de weg" angstige kinderen kan uitnodigen hun angst te uiten, want als zelfs beren bang mogen zijn dan mogen kinderen dat zeker ook.

Terug naar boven