Iedereen die aandacht krijgt... groeit

Voor ouders

Sinds ik met mijn praktijk gestart ben, krijg ik regelmatig vragen van ouders. Ik vond het dan ook tijd om een pagina speciaal voor ouders en opvoeders toe te voegen aan mijn site. Immers, veel ouders zullen tegen hetzelfde aanlopen. Als je kinderen krijgt is er immers geen handboek dat je exact vertelt hoe je alles precies moet doen. Sommige kinderen groeien op zonder haperingen en noemenswaardige problemen. Bij een aantal anderen is dit niet het geval.
Ouders die ik de laatste jaren ontmoet heb, stellen dan ook vaak de vraag: 'Wat doen wij fout?' Mijn antwoord hierop is: 'Je doet helemaal niets fout'. Je begeleidt je kind op die manier die binnen jouw mogelijkheden het beste is. Zelfs nu, bezoeken jullie een site die bedoeld is om je kind verder te helpen als het op een bepaald moment wat vastloopt of extra ondersteuning nodig heeft. Daar is moed en durf voor nodig. Niet alleen voor het kind of de jongere maar zeker ook voor jou als ouder. Op de overige pagina's tref je informatie aan van algemene aard die vooral voor het kind geschreven is. In deze pagina zal ik kort beschrijven wat er achtereenvolgens gebeurt als je kind wordt aangemeld.

Als eerste volgt er een intake gesprek. Dit is met kind en ouder(s) samen. Het fijnste is uiteraard als beide ouders kunnen komen. Ik kan me voorstellen dat dit niet altijd mogelijk is. Na aanmelding krijgen jullie een formulier dat beide biologische ouders/voogden ondertekenen en retour sturen vóór de eerste intake datum. Hiermee geven jullie naar mij toe aan dat ik met jullie kind mag gaan werken. De reden hiervoor is dat ik ben aangesloten bij beroepenorganisatie 'de NFG' en koepelorganisatie 'het RBCZ' en ik wettelijk gezien toestemming nodig heb om met je kind te mogen werken.

Tijdens de intake richt ik mij vooral tot het kind. Hierdoor hoor ik van het kind zelf wat er speelt. Uiteraard mag je als ouder aanvullingen geven, maar in principe laat ik het kind vertellen. Als ouder krijg je een intakelijst via de mail. Mijn vraag is om deze samen als ouders in te vullen. Bij gescheiden ouders krijgen beide ouders een formulier via de mail.

Vervolgens plan ik je kind twee wekelijks in. Ik werk op vaste tijden en dagen. Niet ieder kind kan altijd na school worden ingepland. Uiteraard houd ik zoveel mogelijk rekening met werk, school en hobby's. De tijden die ik buiten schooltijd heb, zullen zoveel mogelijk rouleren, zodat niet telkens hetzelfde kind onder schooltijd hoeft. Ik krijg hierbij regelmatig de vraag of dit mag. Mijn antwoord als voormalig leerkracht is: 'Ja'. School is er immers ook bij gebaat als het goed gaat met uw kind. Ook ik werk, net als de dokter en tandarts, overdag en daardoor zullen de sessies ook tijdens school vallen. Overleg met school is daarbij uiteraard wel zo fijn.

Tijdens de sessies ga ik als Integratieve Kind- en Jeugdtherapeut uit van verklaringsmodellen:

  • Het stressmodel: Wat ervaart het kind aan spanning en hoe komt dit?
  • Het medische-model: Wat is de medische achtergrond of oorzaak van de huidige problematiek?
  • Het cognitieve (denken)-model: Welke gedachten belemmeren dit kind?
  • Het psychoanalytisch-model: Is er een innerlijke strijd?
  • Het gedragsmodel: Hoe gedraagt het kind zich? Welk gedrag heeft het zichzelf aangeleerd om zich te handhaven?
  • Het systemische-model: Hoe is de omgeving, thuis, sport, school, vrienden, van invloed op het kind?

Deze modellen verwerk ik in de intake en het plan van aanpak waarin ik beschrijf wat ik ga doen in de sessies. Gemiddeld hebben kinderen baat bij ongeveer 8 tot 14 sessies. Soms meer of minder. Ook hierbij krijg ik wel eens de vraag, hoe het kan dat het ene kind snel en het andere langer over het therapie-traject doet. Het leren van nieuwe denkwijzen en daarbij behorende vaardigheden is per persoon verschillend. Uiteraard spelen er veel factoren een rol. Geen enkel kind komt met exact dezelfde hulpvraag binnen. Ik leer kinderen binnen hun mogelijkheden en op hun eigen tempo met hun uitdaging en hulpvraag om te gaan. Daarvoor heb ik in sommige gevallen ook gesprekken met de ouders, dit verschilt echter per kind. Natuurlijk kan het zo zijn dat je zelf als ouder tegen bepaalde zaken aanloopt waar je hulp bij wilt hebben. Ook dat kan. Ik verzorg ook ouderbegeleiding. Daarbij bied ik een luisterend oor en denk ik mee waar nodig.

Terug naar boven